UKEK2-ERZURUM

ÇALIŞTAY

Kimya Derslerinini İşlenişinde Jigsaw Öğrenme Yönteminin Uygulanması-Okumuş ve Diğerleri

Kimya Dersleri İşbirlikli Öğrene Birlikte Öğrenme Yöntemi-Bayrakçeken ve Diğerleri

React Strateji-Ultay ve Calık

Kimya Öğretiminde Analojilerin Kullanımı-Calık

Yenilenen Kimya Ögretim-Tugsavul

Geri